Odkazy

Auditorská profese:

Poslání a smysl auditu naleznete zde.

Další zajímavé odkazy naleznete týkající se auditu naleznete zde.

Účetní závěrky společnosti:

Účetní závěrky naší společnosti naleznete zde.