Úvod

Naše společnost byla založena pěti společníky – auditory – dne 12.5.1994 za účelem výkonu auditorské činnosti podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Poskytujeme následující auditorské služby v souladu s mezinárodními auditorskými standardy pro klienty převážně podnikatelského sektoru:

–       audit účetních závěrek (řádné, mimořádné, mezitímní) dle české legislativy
–       prověrka účetních závěrek u subjektů, nepodléhajících povinnému auditu

Našimi klienty jsou zejména střední a malé společnosti z podnikatelské sféry zabývající se průmyslovou výrobou, zemědělstvím, potravinářskou výrobou, obchodem.

Posláním a smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetní závěrky zveřejněné vedením účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy, často s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Preferujeme dlouhodobou spolupráci s klienty a snažíme se o průběžnou spolupráci během celého účetního období.

Provádění auditorské činnosti pro naše klienty zahrnuje nejen postupy dle příslušných právních norem ČR a mezinárodních auditorských standardů, ale rovněž  poradenství u složitých účetních případů a konzultace případných účetních a daňových problémů osobně či prostřednictvím e-mailu.

Oprávnění

Odkazy

Auditorská profese:

Poslání a smysl auditu naleznete zde.

Další zajímavé odkazy naleznete týkající se auditu naleznete zde.

Účetní závěrky společnosti:

Účetní závěrky naší společnosti naleznete zde.

Sídlo

Auditea, s.r.o.

Náměstí 62

542 42 Pilníkov

IČ 60912871

DIČ CZ60912871

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 20542

Auditorská společnost s oprávněním č. 106 vydaným Komorou auditorů České republiky